E24 om Scott Shane

Scott Shane är professor i entreprenörskap och innovation vid Case Western Reserve University i USA. E24 Entreprenör skriver om hans syn på det svenska förhållningssättet gentemot startups och nyföretagande. Det står att hans synsätt är kontroversiellt, men jag har full förståelse för densamma. Det han säger är att vi (staten) inte ska satsa pengar på all typ av nyföretagande utan satsa det mesta på de mest lovande startups’en. Han motiverar detta med att de flesta nystartade företag går back, och att uppmuntra varenda kotte att starta företag får då en omvänd effekt istället; tillväxten minskar.

Han toppar med lite statistik från USA:

I USA startas omkring 1,5 miljoner företag varje år. Cirka 800 av dessa får pengar av riskkapitalister för att driva sin verksamhet. Men dessa bolag står för runt 20 procent av vinsterna som kommer från alla de nystartade bolagen.

Hur kan något så logiskt som att kvalitet kommer före kvantitet vara kontroversiellt?