Tag Archives: Robert Kiyosaki

Tala är silver…

Jag är alltid nyfiken på alternativa sätt att tjäna pengar. Med alternativa menar jag inte olagliga utan via mer okända kanaler. Jag funderade över konstproduktion, travhästar och annat . Efter att ha sett flera dignitärer peka på att investeringar i ädelmetaller är en bra väg att gå så har jag kollat runt lite om ämnet på internet. Det finns givetvis röster som pratar för men det är bara att lyfta på tillräckligt många stenar så hittar man tillslut röster emot också.

Jag var inne på Liberty Silvers hemsida och läste lite om deras (visserligen opartiska) syn på saken. Lite tyngd bakom deras syn på saken får man om man kikar in vad Robert Kiyosaki och Mike Maloney har att säga om saken:

Kontentan är att silver har en bättre framtid än guld då guld redan existerar i stora hanterbara mängder i allt från valutareserver till smycken och att folk har hamstrat och vårdat denna ädelmetall från dess första upptäkt till idag. Silver däremot har fler applikationsområden, exempelvis i valuta (mynt) samt inom industrin. Mycket av det silver som bryts och används blir även kasserat (industriellt avfall) och har en stor efterfrågan. Vi blir allt mer teknikberoende och har ett konsumtionssamhälle som baseras på att vi sliter och slänger elektronik i en allt större fart och mängd. Industrins efterfrågan på silver kommer därför inte bara att bestå utan även öka.

Det pratas även om att det inte räcker att köpa certifikat utan att det ska vara den riktiga varan istället, något som förr förknippades med domedagsprofeternas sätt att säkerställa en fungerande valuta efter ett större världskrig.

Visst skulle det vara ganska så trevligt att ha investerat i något mer konkret som man kan ta fram och titta på då vi nuförtiden inte längre har kvar de oftast mycket vackra aktiebreven som bevis på vårat ägande?
Jag ser dock lite praktiska problem. Förvaringen… ja det lutar väl åt ett bankfack modell större med diverse kostnader runt det. Sedan är jag inte säker på hur man säljer sitt innehav. Knallar man bara iväg med sina silvertackor eller silvermynt till närmaste guldaffär, eller hur fungerar det? Blocket? :)

Priset för en silvertacka på 10 troy oz (311 gram) verkar ligga på ca 2 300kr, och silvermyntet (som det talas om i youtubeklippet ovan) säljs på Liberty Silver men verkar vara slutsåld för tillfället. Liknande mynt kostar runt 240kr/st men jag är för dåligt insatt i hur mycket av värdet som ligger i metallen samt hur mycket som ligger i själva myntet (kostnaderna runt prägligen samt ev samlarvärde?)

Vrid på rätt kran

Jag gjorde ett litet diagram för att åskådliggöra hur det ser ut för de flesta människor här i livet. De tre boxarna representerar pengarnas väg via ditt leverne.

Box 1 står för intäkter. I en vanlig medelsvenssons värld så är detta lönen för utfört arbete som efter skatter flyttas till box 2.

Box 2 står för Förvaltning. Detta är vad du gör med pengarna medans du har dom i din ägo. I en medelsvenssons värld så ligger pengarna från box 1 på ett lönekonto i ca 30dagar med 0% ränta innan de skickas vidare till box 3.

Box 3 står för utgifter. Det är här de pengar lämnar dig som inte har för avsikt att komma tillbaka. Det kan röra sig om allt från hyra, matkostnader, el, telefon, ja alla utgifter du har åtagit dig att betala.

Jag följer en del bloggar därute som handlar om just resan till rikedom och hur den går till för de olika bloggarna. Många fokuserar på box 3 och hur man gör för att minska sina utgifter. Några tror sig enkom bli rika på detta moment, men de kan givetvis aldrig bli rikare än vad box 1 tillåter. Själv är jag också intresserad av vad som händer i box 3, men jag ser det mer som en bonus till mig själv. Jag försöker nämligen att dra in på utgifter som inte påverkar mitt levnadssätt alltför mycket. Jag kan fortfarande leva loppan ibland, men när jag spolar med kranen så kommer det mindre vatten är i vanliga kranar, främst för att det snålspolande munstycket på kranen inte påverkar min mentala hälsa negativt på något sätt. :)

Fler är de som bloggar om box 2: förvaltning. Hit hör alla aktiebloggar och ränterapporterande människor som lever för att öka upp det som rinner ur kranen från box 1. De flesta aktieplacerare verkar räkna med en 10 procentig uppgång per år, medans kontoräntenissarna jublar över 5,5 procent. Min blogg har även den varit mycket vinklad mot aktier även fast det inte var tänkt så från början. Omständigheterna har gjort att mina “ventures” i entreprenörslivet tuffar på obemärkt på bloggen men jag jobbar för fulla muggar och lovar att återkomma när det börjar hända saker även där.

Få personer bloggar egentligen om box 1: intäkter. Visst är avkastningen från värdepapper även det en intäkt, men om man inte är Buffett sjäv så ligger de mesta pengar in i systemet oftast i box 1. Entreprenörer bloggar ofta om sk passiv inkomst och hur de ska öka sina inkomster via tjänster eller företag som mer eller mindre tuffar på av egen kraft. Att jobba 8h/dag är normalt för en vanlig arbetande människa så att öka på trycket i den här kranen kräver oftast en eller flera källor av passiv inkomst. Du blir inte rik på att jobba fler timmar än de där 8 du normalt jobbar, men du tjänar givetvis mer.

Vilket fokus ska man då ha? Vilken “kran” ska man helst försöka vrida på? Tyvär så måste du jobba på att få den trögaste och svåraste kranen att flöda mer; nämligen Intäkter. Ska du bli miljonär utan en eller flera stora intäkter så krävs det mycket jobb i box 2; förvaltning för att få kapitalet att växa avsevärt.

Jag kommer att lägga mycket krut på investeringar som görs i box 1. Jag måste få in mer pengar, det ska vara huvudfokus. Jag pratar inte reallöneökningar på 3,5% på en fast anställning utan att jag snarare satsar på att lansera ett tjänsteutbud (onlinetjänster) eller går in i delägarskap i liknande ventures.

Den som är anställd blir aldrig rik, eller för att ta ett av mina favoritcitat (från Robert T. Kiyosaki m.fl.):

I don’t want to climb the ladder, I want to own the ladder