Dags att kvitta förluster

Jag har en del (läs: mycket) förluster under året att kvitta mot ev vinster. Nu är det inte så att man bara kan skaka fram vinster hur som helst, det måste faktiskt ha gått bra för ett värdepapper innan man ens kan fundera på kvittning, och det har inte gått så bra det här året. Nu kommer jag dock att sikta på att plocka in utdelningar ur några aktier de kvarstående månaderna för att få in lite extra kapital.

Frågan är om aktieutdelning får kvittas mot aktieförlust?

Liknande poster:

2 thoughts on “Dags att kvitta förluster”

  1. Det går bra att kvitta sina utdelningar mot aktieförluster. Detta eftersom både utdelningar och aktievinster tas upp i deklarationen som kapitalvinst.

  2. Ok tack, det var bra att få det bekräftat. Det rör sig bara om någon tusing i utdelning totalt, men det är alltid nånting! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.