Symtom och orsak inte alltid helt klart


Lena Melin skriver här om vad Anders Borg och regeringen kan göra för att minska arbetslösheten. I några punkter kan man läsa följande:

* Ännu fler utbildningsplatser, framför allt inom yrkesutbildningen.
* Premie för köp av miljöbilar.
* Premie för att skrota gamla bilar.
* Sänka skatten för pensionärer.
* Höja bostadstillägget för pensionärer.
* Höja a-kassan.
* Avsätta pengar för renovering av miljonprogrammet.
* Rusta upp ännu fler vägar och järnvägar.

Innan man kommer med sådana förslag så måste man nysta ut VAD arbetslöshet egentligen är? Är det en ORSAK eller ett SYMTOM? Ja, ni har rätt, det är ett symtom på att något annat är fel, men likt västerländsk sjukvård där 90% av alla piller du käkar är symtomhämmande istället för botande, så tänker folk normalt att bara man slänger pengar på ett problem så försvinner det.

Jag bara frågar mig; Hur ska vi kunna rädda den här skutan genom att satsa på utbildning? Är brist på utbildning ett problem eller ett symtom? Svaret är: varken eller! Det är bara en annan budget att plocka pengar ur för att ge till individen som har förlorat jobbet. Men det löser inte sveriges problem på långa vägar.

Hur ska upprustning av miljonprogrammen rädda oss? Lite spackel och färg gynnar väl bara byggarbetarna men de är redan gynnade via ROT-avdraget. Renovering är en kortsiktig kostnad och inte en investering för framtiden; miljonprogrammen behöver renoveras men inte som en åtgärd på finanskrisen eller jobbbristen.

Sänka skatten för pensionärer? Ja, det är behjärtansvärt men ger nog inte så mycket tillbaka. Pensionärers ekonomi är ett symtom och inte en orsak. En pensionär i regel är inte en konsumerande individ och kommer säkerligen inte att ändra sina konsumtionsvanor nämnvärt med mer pengar på fickan. “Den sparsamma generationen”… tyvärr får det inte hjulen att rulla och det måste ju vara fokus just nu!

Av alla punkter som föreslås ser jag bara miljöbilspremien och skrotpremien som något som kan stimulera ekonomin, även om media skriker att folk ska spara och att de knappast springer och köper en ny bil med dessa framtidsutsikter. Ganska kontraproduktivt av tidningar att ge så pass dubbla budskap om man tänker efter.

Vi kan ju fixa individen eller så kan vi fixa Sverige. Att slänga pengar på individen innebär inte alltid att fixa sverige, men att slänga pengar på sverige innebär alltid att fixa individen; i slutändan! Så kontentat är att det som är bra för sverige är bra för individen.

Det är ju alltid bättre att plugga den läckande spannen med korkar än att hälla på mer vatten. Jag tror på Anders Borgs förmåga att slå i korkar även om Mona Sahlin gärna är framme och fyller på med skattebetalarnas pengar! Låt korkarna sitta på plats innan du häller Mona! :)

Liknande poster:


Leave a Reply

Your email address will not be published.