Månadens samlarkort: Skattefördelning

 

Klipp ut och laminera, spara i plånboken utifall du hamnar i en diskussion om jobbavdrag och “de rika blir bara rikare på bekostnad av de fattiga, sjuka och pensionärerna”. Plocka då fram kortet och ställ följande kontrollfrågor:

-“Om alla inkomsttagare (arbetande personer) får en skattelättnad, sker detta under steg A eller steg C?”. Rätt svar är steg A! Skatten in till staten minskar.

– “Under vilket steg, A eller C, får du de fattiga/sjuka sina pengar varje månad?”. Rätt svar är C. Alla bidrag kommer från stat/landsting/kommun. En fattig person som däremot jobbar har inte bara en dålig lön, utan även ett dåligt jobb eller dålig ekonomisk kunskap. För detta finns det gratis hjälpmedel.

Be sedan din antagonist att själv peka ut orättvisan på ditt fina laminerade kort.

Här kommer några andra argument som du kan skriva ner på baksidan av kortet så du lättare kommer ihåg:

  • Rika människor har INTE blivit rik på att staten ger dom lite mer av kakan. Att tro att staten någonsin skulle hjälpa någon att bli rik är nonsens; rik blir du endera på lotteri (okej, här har faktiskt staten ett finger med i spelet), arv eller med smart ekonomiskt tänkande, hårt arbete och en driftig entreprenörsådra i kroppen. En rik människa har inget att hämta av “300kr mer i plånboken”. Man blir inte rik på att rösta på parti X eller Y!
  • Medelinkomsttagaren är Sveriges i särklass största arbetshäst som drar in mest pengar till statskassan av samtliga inkomstgrupper.
  • En höginkomsttagare behöver inte vara rik, däremot så antar vi att en rik person är en höginkomsttagare.

Noter:

  1. Kortet tar inte hänsyn till de effekter som gemensamt påverkar samtliga av de inkomstgrupper som redovisas, exempelvis det faktum att det lyser i lyktstolpen utanför ditt fönster, att du behöver uppsöka sjukhus någon gång, barnbidrag etc. Det som avses är de faktiska pengar som trillar ur, respektive in i din plånbok i form av skatter och bidrag.
  2. Bredden på boxarna påvisar fördelningen av faktiska pengar, inte procentuell fördelning av antalet personer i respektive inkomstgrupp.
  3. Bidragstagare finns inte med i steg A då det blir ett nollsummespel då staten (ofta) tar skatten på sitt eget bidrag.
  4. Jag är inte ens säker på om höginkomsttagare ska finnas med i steg C då jag inte kan komma på någon typ av peng som de får rakt i handen.
  5. Fördelningen är uppskattad, men på SCB finns det bitvis data som påvisar detta. Rätta mig gärna om ni tycker att det är snedfördelat.

Liknande poster:


3 thoughts on “Månadens samlarkort: Skattefördelning”

Leave a Reply

Your email address will not be published.